Versions of pistons for PUMA engines 2,2 HDi / TDCi - Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer

Date: 02.08.2017

 

Varianty pístů pro PUMA motory 2,2 HDi / TDCi – Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer
Dodávkové automobily používají v motorech 2,2 HDi / TDCi písty s odlišnými kompresními výškami a tedy i délkami ojnic: Píst PM001200 s kompresní výškou 43,42 mm pracuje s ojnicí motoru OM0031 s roztečí 117 mm. Písty PM004700 a PM005800 s kompresními výškami 48,42 mm pracují s ojnicí OM0034 v rozteči 112 mm. 
Těmto pístům jsou určeny sady univerzálních pístních kroužků (tři kroužky o výšce 2,0 mm): 
Pro standardní rozměr s vývrtem válce 86 mm: ET Engineteam R1006900
V opravárenském provedení s vývrtem válce 86,5 mm: ET Engineteam R1006950
Stejné parametry platí také pro výbrusové varianty. Pokud objednáváte píst, je proto vždy zapotřebí uvést kód motoru, případně díl přesně změřit. Pokud neznáte kód motoru a nemáte možnost měřir nebo si nejste jisti, kontaktujte nás s připraveným VIN kódem.
Písty ET Engineteam pro Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer s motory 2,2 HDI / TDCI:
Píst PM001200: 
Kompresní výška 43,42 mm.
Čep 66,85 mm x 30 mm.
Komůrkou o průměru 46,9 mm a hloubce 15,85 mm.
Pro trapézovou ojnici OM0031. 
Motory 4HU (P22DTE), 4HV (P22DTE), PGFA, PGFB, P8FA, P8FB, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, QVFA, QWFA od roku výroby 2004. 
OE: 0160700, 0628S6, 1373523, 5S7Q-AAE, 854420, 854420MEC. 
Výbrusové provedení PM001250 (+ 0,5 mm) s OE: 0160702, 854425, 854425MEC.
Píst PM004700
Kompresní výška 48,42 mm.
Čep 66,75 mm x 30 mm.
Průměr komůrky 49 mm, hloubka komůrky 16,2 mm.
Pro trapézovou ojnici motoru OM0034. 
Pro motory 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), CVRA, CVRB, CVRC, CYFA, CYFB, CYFC, CYRA, CYRB, DRFA, DRFB, DRFC od roku 2011. 
OE čísla: BK2Q6105, 87-427700-50. 
V opravárenské variatně PM004750 (+ 0,5 mm). 
Píst PM005800
Kompresní výška 48,42 mm.
Čep 66 mm x 30 mm.
Průměr výbrusu komůrky 46,9 mm, hloubka komůrky 15,85 mm. 
Pro ojnici motoru OM0034. 
Pro motory CYRB, PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC od roku 2006. 
OE: 9C1Q6110EAA, 9C1Q-6110-EAA, 9800066680. 
Výbrusové provedení PM005850 (+ 0,5 mm).

Van vehicles are using in their 2,2 HDi / TDCi pistons with different compression heights and also lengths of their connecting rods:

 • Piston PM001200 with compression height 43,42 mm is working with connecting rod OM0031 with length 117 mm. 

 • Pistons PM004700 and PM005800 with compression heights 48,42 mm are working with connecting rod OM0034 which length is 112 mm. 


These pistons require universal piston rings (three with the height 2,0 mm):

For standard size with bore of 86 mm: ET Engineteam R10069900.
And in oversized version with bore of 86,5 mm: ET Engineteam R1006950.

Same dimensions are for oversized versions. When you are purchasing the piston, it is necessary to state the engine code, or to measure the part you are looking for. If you don’t know the engine code and you are unable to measure the part, please contact us with your prepared VIN code.

PISTON PM001200: 

 • Compression height: 43,42 mm.
 • Pin 66,85 mm x 30 mm.
 • Recess diameter 46,9 mm and depth 15,85 mm.
 • Connecting rod OM0031.
 • Engines 4HU (P22DTE), 4HV (P22DTE), PGFA, PGFB, P8FA, P8FB, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, QVFA, QWFA manufactured since 2004. OE numbers: 0160700, 0628S6, 1373523, 5S7Q-AAE, 854420, 854420MEC. 
 • Oversized version PM001250 (+ 0,5 mm) with OE number: 0160702, 854425, 854425MEC.

Piston PM004700

 • Compression height 48,42 mm.
 • Pin 66,75 mm x 30 mm.
 • Recess diameter 49 mm, and depth 16,2 mm.
 • Connecting rod OM0034. 
 • Engines 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), CVRA, CVRB, CVRC, CYFA, CYFB, CYFC, CYRA, CYRB, DRFA, DRFB, DRFC manufactured since 2011. OE: BK2Q6105, 87-427700-50. 
 • Oversized version PM004750 (+ 0,5 mm). 

Piston PM005800

 • Compression height 48,42 mm.
 • Pin 66 mm x 30 mm.
 • Recess diameter 46,9 mm, and depth 15,85 mm. 
 • Connecting rod OM0034. 
 • Engines CYRB, PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC manufactured since 2006. OE: 9C1Q6110EAA, 9C1Q-6110-EAA, 9800066680. 
 • Oversized version PM005850 (+ 0,5 mm).
<< Back to Latest News