The most wanted pistons for TSI and TFSI engines in Škoda, VW, Audi and Seat.

Date: 08.11.2017

 

Nejžádanější písty pro TSI a TFSI motory v automobilech Škoda, VW, Audi a Seat. 
PM004800 píst ET Engineteam pro motory 1,4 TSI / TSFI - CAXA, CMSA, CMSB, CAXC, CNVA
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 76,51 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm a čepem o délce 52 mm a průměru 19 mm. OE čísla: 03C 107 065 AP, 03C107065AP. Varianta v brusu: PM004825 (+0,25 mm oproti standardu).
PM004900 píst ET Engineteam pro motory 1,4 TSI / FSI – CAVE, CNUB, CNWB, CTHA, CTHE, BMY, BLG
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 76,51 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm a čepem o délce 54 mm a průměru 19 mm. OE čísla: 03C107065AQ, 03C107065AS, 03C107065BF, 03C107065CK. Výbrusová varianta: PM004950 (+ 0,5 mm).
PM006000 píst ET Engineteam pro motory 1,8 TSI – CEAA, CDAA, CABA, CABD, BZB, BYT, BYJ
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 82,51 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm a čepem o délce 53 mm a průměru 21 mm. OE čísla: 06H107065BK, 06H107065T, 06H107099AE, 06J107065AG. Brusy: PM006025 (+0,25 mm) a PM006050 (+0,50 mm).
 
PM006100 píst ET Engineteam pro motory 1,8 TSI – CDAA, CDAB, CDHA, CDHB
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 82,51 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm a čepem o délce 51 mm a průměru 23 mm. OE: 06H107065BF, 06H107065BS, 06H107065CP, 06H107065DF, 06H107065DL. Také v opravárenském provedení PM006150 (+0,50 mm).
 
Důležité info – záměna pístů PM0060 / PM0061 pro motory CDAA a pístů PM0063 / PM0064 pro motory CCZA: Dříve byly užívány písty s čepem 21mm. Po výrobních úpravách se novější motory začaly osazovat písty se silnějšími čepy 23 mm. Objednáte-li dnes píst v OE, dostanete píst s čepem 23 mm, což vede k nutnosti výměny ojnice, pokud jej měníte za 21mm píst. Ve výsledku se to dost prodražuje, i proto mechanici často preferují 21mm písty. 
PM006300 píst ET Engineteam pro motory 2,0 TSI / TSFI – CADA, CBFA, CCTA, CCZA, CCZC, CGMA
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 82,51 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,5 mm / 2,0 mm a čepem o délce 56 mm a průměru 21 mm. Čísla OE: 06H107065AB, 06H107065AM, 06H107065BE, 06H107099AM, 06J107065AH. Výbrusové varianty: PM006325 (+0,25 mm) a PM006350 (+0,5 mm).
PM006400 píst ET Engineteam pro 2,0 TFSI – CDNB, CDNC, CESA, CETA, CHJA Euro 5, CPMA, CPMB
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 82,51 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm a čepem o délce 53 mm a průměru 23 mm. Čísla OE: 06H 107 065 DM, 06H107065DM. Výbrusová varianta: PM006450 (+0,50mm).
 
PM006600 píst ET Engineteam pro motory 1,2 TSI – CBZA, CBZB, CBZC
Kompletní píst ve standardním rozměru s průměrem 71 mm, pístními kroužky 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm a čepem o délce 42 mm a průměru 19 mm. Čísla OE: 03F107065A, 03F107065D, 03F107065F, 03F107065G. Brusy: PM006625 (+0,25 mm), PM006650 (+0,50 mm).

PM004800 piston ET Engineteam for 1,4 TSI / TSFI - CAXA, CMSA, CMSB, CAXC, CNVA

Complete piston in standard size with 76,51 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,2 mm / 2 mm and pin with the length 52 mm and 19 mm diameter. OE Numbers: 03C 107 065 AP, 03C107065AP. Oversized version: PM004825 (+0,25 mm in oversize)

PM004900 piston ET Engineteam for 1,4 TSI / FSI – CAVE, CNUB, CNWB, CTHA, CTHE, BMY, BLG

Complete piston in standard size with 76,51 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm and pin with the length 54 mm and 19 mm diameter. OE Numbers: 03C107065AQ, 03C107065AS, 03C107065BF, 03C107065CK. Oversized version: PM004950 (+ 0,5 mm).

PM006000 piston ET Engineteam for 1,8 TSI – CEAA, CDAA, CABA, CABD, BZB, BYT, BYJ

Complete piston in standard size with 82,51 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm and pin with the length 53 mm and 21 mm diameter. OE Numbers: 06H107065BK, 06H107065T, 06H107099AE, 06J107065AG. Oversized version: PM006025 (+0,25 mm) a PM006050 (+0,50 mm). 

PM006100 piston ET Engineteam for 1,8 TSI – CDAA, CDAB, CDHA, CDHB

Complete piston in standard size with 82,51 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm and pin with the length 51 mm and 23 mm diameter. OE Numbers: 06H107065BF, 06H107065BS, 06H107065CP, 06H107065DF, 06H107065DL. Oversized version PM006150 (+0,50 mm). 

Important info - change of pistons PM0060 / PM0061 for engines CDAA and pistons PM0063 / PM0064 for engines CCZA - previously these engines were used with 21 mm pin. After manufacture adjustments are these pistons from now on with stronger 23 mm pin. If you will order piston in OE you will get the newer pin with 23 mm lenght which also leads to necessary replacement of the connecting rod, if you will replace the pin for 21 mm. After all these procedures it will become quite costly replacement, thats why even the mechanics prefer 21 mm pistons.

PM006300 piston ET Engineteam for 2,0 TSI / TSFI – CADA, CBFA, CCTA, CCZA, CCZC, CGMA

Complete piston in standard size with 82,51 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,5 mm / 2,0 mm and pin with the length 56 mm and 21 mm diameter. OE Numbers: 06H107065AB, 06H107065AM, 06H107065BE, 06H107099AM, 06J107065AH. Oversized version: PM006325 (+0,25 mm) a PM006350 (+0,5 mm).

PM006400 piston ET Engineteam for 2,0 TFSI – CDNB, CDNC, CESA, CETA, CHJA EURO 5, CPMA, CPMB

Complete piston in standard size with 82,51 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm and pin with the length 53 mm and 23 mm diameter. OE Numbers: 06H 107 065 DM, 06H107065DM. Oversized version: PM006450 (+0,50mm). 

PM006600 piston ET Engineteam for 1,2 TSI – CBZA, CBZB, CBZC

Complete piston in standard size with 71 mm diameter, piston rings 1,2 mm / 1,2 mm / 2,0 mm and pin with the length 42 mm and 19 mm diameter. OE Numbers: 03F107065A, 03F107065D, 03F107065F, 03F107065G. Oversized version: PM006625 (+0,25 mm), PM006650 (+0,50 mm).

<< Back to Latest News